موسسه دیدبان عدالت با همکاری مرکز روانشناسی هادیان زندگی، در راستای ارتقاء سطح آموزشی ومهارتی مربیان فعال در جنوب کرمان، کارگاه شناخت خود رابرای بیش از 100 نفر از مربیان شهرستان عنبر آباد برگزار کرد.

این کارگاه در اردیبهشت ماه 1403 توسط دیدبان عدالت برای مربیان شهرستان عنبرآباد برگزار شد. این کارگاه که به منظور ارتقاء سطح آموزشی و مهارتی مربیان حوزه کودک و نوجوان طراحی شده بود توسط استاد شکیبایی در موسسه امیرالمونین شهرستان عنبرآباد ارائه شد. لازم به ذکر است که این کارگاه ورژن دوم کارگاه خودپنداره هست که در ذیل به توضیحاتی پیرامون آن اشاره می شود:
هدف این کارگاه، یک مداقه برنامه ریزی شده به خود برای مربیان بود و در مرحله بعد، مربیان با طراحی خود بستر لازم برای اینکه کودکان بتوانند این مداقه را به خودشان داشته باشند ایجاد کنند.
یکی از جنبه هایی که برای کودکان ضروری و لازم است، وجود بسترهایی هست که آنها را دائماً به خودشان و دارایی های خودشان آگاه تر کند.
محورهای کارگاه عبارت بودند از:

  • معرفی خود
  • مهارت های ارتباطی و تعاریف آنها
  • حوزه های رشد عام و رشد خاص
    در این کارگاه به شرکت کنندگان برگه هایی داده شد که در آنها نگاه ساختارشکنانه از نوع نوشتن، جدول بندی و طراحی برگه لحاظ شده بود. همچنین ادبیات کارگاه و ادبیات رفتاری مدرس هم بر مبنای ساختارشکنی طراحی شده بود و این بدین دلیل بود بیان فرم ساختارشکنانه و پذیرش آن راحتتر شود.