تیم آموزشی مدرسه ما در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ با تعداد ۸ نفر عازم منطقه جنوب استان کرمان شدند. مواردی که در این اردو پیگیری شد عبارت بودند از برگزاری کلاس های آموزشی، برگزاری آزمون نوبت دوم، برگزاری آزمون ورودی میان پایه، جلسه اولیا، اهدا یادبود به دانش آموزان و جلسه هماهنگی با مسئولان آموزش و پرورش و مدیران مدارس ابتدایی و متوسطه.در این سفر برای مقطع متوسطه اول ۸۲۵ دقیقه کلاس علوم، ۶۷۵ دقیقه کلاس ریاضی، ۴۵۰ دقیقه کلاس زبان، ۶۷۵ دقیقه کلاس فارسی و ۶۷۵دقیقه کلاس عربی و برای مقطع متوسطه دوم ۳۷۵ دقیقه کلاس زبان، ۴۵۰ دقیقه کلاس فارسی، ۱۵۰ دقیقه کلاس زیست، ۱۵۰ دقیقه کلاس شیمی و ۴۵۰ دقیقه کلاس عربی برگزار شد که بطور کلی در مقطع متوسطه اول ۳۱۵۰ دقیقه و در مقطع متوسطه دوم ۱۵۷۵ دقیقه کلاس آموزشی برگزار شد.همچنین در مقطع مهد کودک و پیش دبستانی کارگاه های آموزشی متعددی برای مربیان مهدکودک برگزار شد که در گزارش های بعدی بطور مجزا هرکدام را توضیح خواهیم داد.