ورکشاپ اورژانس رسانه ای برگزار شد

در مورخ11 الی 14 دی ماه، ورکشاپ اورژانس رسانه ای که با هدف توانمندسازی فعالان رسانه ای در شرایط بحران شکل گرفت، آقایان حسن شمشادی و روح الله رفیعی در دو حوزه خبر و مستندسازی به تدریس و انتقال تجربه پرداختند.

این دوره توسط موسسه بین المللی دیدبان عدالت با همکاری بنیاد فرهنگی روایت فتح برگزار شد.