image-1017

علمی‌پژوهشی سرفصل‌ها اخبار روزانه |

صدا،دوربین،مکث

نقد و برسی اثر تولیدات رسانه ای بر موضوع کودکان کار و آسیب های آن

image-1016

خوبی‌بی‌بهانه سرفصل‌ها اخبار روزانه |

مورد86-قربانی ماه رمضان

اولین قربانی سال 1400 مصادف با ماه پر فضیلت رمضان

image-1013

سنت حسنه سرفصل‌ها اخبار روزانه |

مورد83- گزارش نهایی جهیزیه

به همت شما خیرین جهیزیه خریداری و ارسال گردید

image-1009

خوبی‌بی‌بهانه سرفصل‌ها اخبار روزانه |

مورد84-گزارش نهایی ارزاق عیدانه

در این ماه تعداد 96 بسته ارزاق بین خانواده های تحت پوشش موسسه و نیازمندان شناسایی شده توزیع گردید.

image-999

خوبی‌بی‌بهانه سرفصل‌ها اخبار روزانه |

مورد85- قربانی ماه شعبان انجام شد

47 بسته قربانی بین خانواده های تحت پوشش و نیازمند توزیع گردید

image-997

خوبی‌بی‌بهانه سرفصل‌ها اخبار روزانه |

مورد 84- پویش عیدانه

تامین ارزاق نوروز خانواده های تحت پوشش

image-996

خوبی‌بی‌بهانه سرفصل‌ها اخبار روزانه |

مورد82-گزارش نهایی قربانی ماه رجب

با کمک خیرین محترم و داوطلبین عزیز قربانی ماه رجب انجام شد و بین 57 خانواده نیازمند تقسیم گردید.

image-995

سنت حسنه سرفصل‌ها اخبار روزانه |

مورد 83- تامین جهیزیه

تامین جهیزیه برای زوج جوان استان لرستان

image-993

خوبی‌بی‌بهانه سرفصل‌ها اخبار روزانه |

مورد 80- گزارش نهایی بسته ارزاق

تعداد 37 بسته ارزاق بین خانواده های تحت پوشش موسسه توزیع گردید.

image-990

خوبی‌بی‌بهانه سرفصل‌ها اخبار روزانه |

مورد 82- قربانی ماه رجب

موسسه بین المللی دیدبان عدالت، در راستای احیای سنت قربانی، در ابتدای هر ماه اقدام به قربانی کردن چند راس گوسفند خواهد کرد.