حضور نماینگان موسسه بین المللی دیدبان عدالت در گردهمایی اجتماعی جهان- تونس2015

موسسه با برگزاری یک نشست تخصصی با موضوع«بررسی علل ناپایداری صلح در جهان امروز» در دانشکده علوم انسانی کار خود را آغاز کرد که این پنل با استقبال خوبی مواجه شد

موسسه بین المللی دیدبان عدالت در گردهمایی اجتماعی جهان که با عنوان «کرامت و حقوق انسانی» که از 24 تا 28 مارس 2015 در دانشگاه المنار شهر تونس برگزار شد در سه حوزه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی، برگزاری نشست های تخصصی و ارتباط گیری به فعالیت پرداخت.
    نمایندگان موسسه طی مدت برگزاری همایش تعداد بیست بنر با مضامین عدالتخواهانه، مبارزه با فساد و ظلم، ترویج فرهنگ صلح پایدار و ... در سرتاسر دانشگاه المنار نصب کردند. همچنین در این مدت بیانیه ای با عنوان «عدالت لازمه تحقق صلح پایدار»، را در سطح گسترده ای توزیع نمودند.
    در سومین روز همایش، موسسه با برگزاری یک نشست تخصصی با موضوع«بررسی علل ناپایداری صلح در جهان امروز» در دانشکده علوم انسانی کار خود را آغاز کرد که این پنل با استقبال خوبی مواجه شد و در آن دکتر احمد نادری مشاور موسسه ، دکتر علی اکبر آسا مدیر عامل موسسه و آقای حمیدرضا غریب رضا سخنران مدعو، مباحثی پیرامون موضوع نشست ارائه نمودند.
    ارتباط گیری نیز از دیگر ماموریت های موسسه در این گردهمایی بود که در زمان برگزاری همایش نمایندگان موسسه موفق شدند با بیش از یکصد سازمان و فعال اجتماعی از سرتاسر جهان ارتباط برقرار کنند.