حضور موسسه در کارگاه آموزشی مکانیسم های حقوق بشری سازمان ملل متحد

نمایندگان موسسه بین المللی دیدبان عدالت در دروه کارگاه آموزشی آشنایی با مکانیسم های حقوق بشری سازمان ملل متحد و گزارش نویسی ویژه بررسی دوره ای جهانی ایران شرکت کردند.

کارگاه آموزشی آشنایی با مکانیسم های حقوق بشری سازمان ملل متحد و گزارش نویسی ویژه بررسی دوره ای جهانی ایران با حضور نمایندگان سازمانهای غیردولتی فعال در حوزه حقوق بشر، فعالان اجتماعی و دانشگاهی به همت سازمان دفاع از قربانیان خشونت و موسسه ایرانی ملل متحد در 23 و 24 مردادماه سال¬جاری برگزار گردید. 

در این کارگاه که با سخنرانی دکتر محمود رضا گلشن پژوه برگزار شد ، موضوعاتی از قبیل؛ ظرفیتها و ساز و کارهای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ، بررسی دوره ای  مربوط به عملکرد کشورهای عضو در حوزه حقوق بشر(UPR)، نحوه تنظیم اسناد بین المللی و گزارشهای موضوعی (UPR) مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

آموزش شیوه گزارش نویسی بررسی دوره ای جهانی، تشریح و بررسی نحوه ارائه توصیه های موضوعی در ذیل گزارشهای تقدیمی، حیطه فعالیت و شمول صلاحیت سازمانهای غیردولتی در ارزیابی وضعیت حقوق بشری کشورها و همچنین فرآیندهای کارشناسی، تلخیص و گزینش گزارشها و نحوه مشارکت در گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر از جمله محورها و مواردی بود که در این کارگاه آموزشی دو روزه به آن پرداخته شد.

لازم به ذکر است در این کارگاه دو روزه تخصصی که نمایندگانی از موسسه بین المللی دیدبان عدالت نیز حضور داشتند، سازمانهای غیردولتی حاضر به تبادل تجربیات و ظرفیتهای خویش پرداخته و هماهنگیهای لازم را جهت افزایش هم افزایی های کارکردی و برنامه ای یکدیگر بعمل آورند. شایان ذکر است مرحله آخر این کارگاه در یازدهم مهرماه برگزار خواهد شد.