حضور نمایندگان موسسه در گردهم آیی سالانه سازمانهای جامعه مدنی - پورتوالگره ( برزیل)

مدیرعامل موسسه بین المللی دیدبان عدالت در این گردهمایی که در تاریخ 28 نوامبر – 1 دسامبر 2012 در شهر پورتوالگره برزیل برگزار گردید حضور یافته و ضمن شرکت در پنل های تخصصی در حوزه عدالت، مقاومت، تبعیض، آوارگان و ... محورهای همکاری مشترک با سازمانهای غیردولتی فعال در حوزه بین الملل و نقش سازنده و اثربخش NGO ها را در شکل گیری یک اراده بین المللی مورد تاکید قرار داد. آقای سیروس مدیرعامل موسسه بین المللی دیدبان عدالت با حضور فعال در پنلهای تخصصی و موضوعی این گردهمایی بویژه پنل مربوط به کشتی مرمره ضمن معرفی اهداف و فعالیتهای موسسه اولویت های کاری موسسه را در حوزه بین الملل مورد بحث و بررسی قرار داد.

گردهمایی اجتماعی که در واقع از آن به عنوان گردهمایی سالانه سازمانهای مدنی نیز تعبیر می شود، برای نخستین مرتبه در سال 2001 در پورتو الگره برزیل قبل از برگزاری موفق کنفرانس دوربان در آفریقای جنوبی برگزار گردید. (پورتوالگره میزبان برگزاری 5 دوره و سال 2012 آخرین آن بود) پس از آن هند، ونزوئلا، کنیا، سنگال نیز میزبان این گردهمایی در سال های 2004، 2006، 2007، 2011 بوده اند.

این گردهمایی با حضور 300 سازمان غیردولتی از سراسر جهان با هدف:

 

  1. تعمیق بنیادین جریان های انقلابی و استعمارزدایی در شمال و جنوب
  2. جهانی عاری از هرگونه هژمونی امپریالیسم
  3. ایجاد اشکال جدیدی از نظم نوین جهانی
  4. ایجاد جامعه انسانی بر مبنای اصول و ارزش هایی نظیر کرامت، گوناگونی، عدالت و تساوی میان تمام ابنا بشر
  5. آزادی جابجایی و اسکان برای تمام مردها و زن ها
  6. ایجاد جریان های دموکراتیک متشکل از اتحاد و یکپارچگی مردم
  7. ایجاد جهانی در صلح و عاری از جنگ به عنوان ابزار سلطه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 
  8. جهانی دموکراتیک عاری از هرگونه نزادپرستی
  9. ایجاد جایگزین هایی برای سرمایه داری، جهانی سازی نئو لیبرال بر مبنای اصول همکاری
  10. عدالت محوری  

در پورتوالگره برزیل برگزار گردید.

درگردهمایی سازمان های جامعه مدنی در پرتو الگره برزیل حاضرین در بیانیه ای به ادامه حمایت از آرمان آزادی فلسطین و رفع اشغالگری و اجرای قطع نامه های سازمان ملل متحد تاکید و فعالیتهای جامعه مدنی و فعالان و نخبگان در این عرصه را ضامن بقای ایده مبارزه با بی عدالتی و سلطه جویی قدرتهای سیاسی در تمامی عرصه ها دانستند و از مجامع بین المللی و نهادهای ذیربط خواستند هرچه سریعتر در جهت رفع آلام و دردهای مردم فلسطین و مقابله با حصر غزه اقدام نمایند.

برنامه های گردهمایی در 121 کارگاه (work shop) طراحی و برگزار گردید که مدیرعامل موسسه در کارگاههای ذیل حضور یافته و دیدگاههای سازمانهای غیردولتی ایرانی را با شرکت کنندگان به اشتراک گذاشتند.

 

نام کارگروه: نمایش فیلم "هیروشیما" حقیقت زیرابراتمی(104-1953)دقیقه همراه با زیرنویس انگلیسی
برگزار کننده: هنرمندان ضد اشغالگری
تاریخ برگزاری: 29 نوامبر

 

نام کارگروه: برای حاکمیت غذا در فلسطین، فعالیت یک میلیون درخت
برگزار کننده: گروه عربی محافظت از طبیعت
تاریخ برگزاری: 29 نوامبر

 

نام کارگروه: تحریم دانگاهی اسرائیل: تبادل تجربیات
برگزار کننده: ابتکار فلسطینی برای تحریم دانشگاهی و فرهنگی


تاریخ برگزاری: 29 نوامبر

 

نام کارگروه: خاور میانه عاری از سلاح های هسته ای
برگزار کننده: هنرمندان ضد اشغالگری
تاریخ برگزاری: 30 نوامبر

 

نام کارگروه: آزادی احمد سعدات: غعالیت بین المللی در حمایت از زندانیان فلسطینی
برگزار کننده: شبکه همبستگی با زندانیان فلسطینی سامیدون،فعالیت برای آزادی احمد سعدات
تاریخ برگزاری: 30 نوامبر

 

نام کارگروه: ناوگان آزادی، تاریخ و آینده این ماموریت
برگزار کننده: ائتلاف ناوگان آزادی ( کشتی سوئدی به سوی غزه ،ایهاما،به سوی غزه،قایق کانادایی به سوی غزه،کشتی غزه،ناوگان آزادی ایتالیایی،کشتی یونانی به سوی غزه،کشتی نروژی به سوی غزه)
تاریخ برگزاری: 30 نوامبر

 

نام کارگروه: یهودیان ضد صهیونیسم
برگزار کننده: شبکه بین المللی یهودیان ضد صهیونیسم(IJAN)،ابتکار اقوام و آوارگان غرب و مسلمان (AMED)،جنبش مردمی مالکوم اکس(MXGM)
تاریخ برگزاری: 30 نوامبر

 

نام کارگروه: واکنش صهیونیست ها: مبارزه با تلاش های بین المللی  برای غیر قانونی اعلام کردن همبستگی
برگزار کننده: شبکه اسکاتلندی همبستگی با مردم فلسطین و تحریم اسرائیل (UK)،شبکه بین المللی یهودیان ضد صهیونیسم
تاریخ برگزاری: 30 نوامبر

 

نام کارگروه: جنبش های جوانان چند ملیتی
برگزار کننده: جنبش جوانان فلسطینی
تاریخ برگزاری: 30 نوامبر

 

نام کارگروه: تحریم دانشگاهی اسرائیل
برگزار کننده: ابتکار فلسطینی تحریم آکادمیک و فرهنگی(PACBI)،کمیته بریتانیایی
تاریخ برگزاری: 1 دسامبر

 

نام کارگروه: تاثیر همبستگی بین المللی با فلسطین،ماوی مارمارا و اولین ناوگان آزادی،اقدامات برای شکست حصر غزه و راهپیمایی جهانی به سوی بیت المقدس برگزار کننده: ایهاما،فعالیت برای همبستگی با فلسطین(بریتانیا)،کمیته بین المللی شکست حصر غزه،ابتکار عمل مسلمانان بریتانیا،گردهمایی فلسطینی در بریتانیا
تاریخ برگزاری: 1 دسامبر