تشکیل کمیته حقوقی و بین المللی (uniw) با مشارکت موسسه بین المللی دیدبان عدالت

مدیرعامل موسسه دیدبان عدالت 2 جولای 2013 با حضور در ساختمان مرکزی اتحادیه سازمانهای غیردولتی جهان اسلام (uniw) با علی کورت (دبیرکل اتحادیه) و جهانگیر اشبیلیر (معاون هماهنگ کننده اتحادیه) دیدار و گفتگو کرد.

آقای حسین سیروس ضمن معرفی موسسه و ترسیم اهداف و فعالیتهای جاری آن و همچنین تبیین وضعیت موجود جهان اسلام بر لزوم تحرک بیشتر و تصمیم سازی بهتر سازمانهای غیردولتی درجهت پایان یافتن خشونتها و درگیریها در بحرین، میانمار، سوریه، عراق و ... شد.

دبیرکل اتحادیه سازمانهای غیردولتی جهان اسلام نیز ضمن تأیید مشکلات و چالشهای فراروی جهان اسلام و ظرفیتهای متعدد سازمانهای غیردولتی برای کاهش و یا رفع بحران های موجود اعلام داشت: باید مراقب بود که تفرقه میان مسلمانان حاکم نشود. مسلمانانی که کتاب واحد دارند، خدای واحد دارند، پیامبر واحد دارند، قبله واحد دارند و .. چرا 

می بایست فرقه فرقه شده و با عدم اتحاد زمینه سوء استفاده دشمنان اسلام و بشریت را فراهم آورند.

کورت در ادامه ضمن ابراز خرسندی از حضور مدیرعامل موسسه دیدبان عدالت در محل اتحادیه پیشنهاد کرد که موسسه ، عضویت در اتحادیه سازمانهای غیردولتی جهان اسلام را در اولویت کاری خود قرار دهد. سپس آقای سیروس مدیرعامل موسسه ضمن استقبال از هرگونه تعامل فی مابین در حوزه چالشهای پیش روی کشورهای اسلامی و ملتهای مسلمان، القای "طرح ترادف جهان عرب و جهان اسلام"  را سناریویی طراحی شده برای ایجاد شکاف و اختلاف میان مسلمانان دانست و ابراز داشت: این موسسه آمادگی دارد تا جهت راه اندازی کمیته حقوقی و بین المللی اتحادیه نقش فعال و سازنده ای را ایفاء نماید. وی در ادامه گفت: اگر این کمیته با حضور NGOهای فعال که در اتحادیه عضویت دارند تشکیل گردد می¬توان در گام نخست نسبت به جمع آوری مستندات حقوقی نسل کشی مسلمانان میانمار جهت طرح دعوی در دیوان بین المللی دادگستری (Icj) تحت عنوان جنایت علیه بشریت اقدام نمود و در جلسات فصلی شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز پنل های دائمی (uniw) ایجاد شدده و به نقض عدالت و نقض حقوق ملتهای مسلمان توسط دولتها در دستور کار آن قرار گیرد.

در پایان طرفین به ضرورت استمرار این قبیل تعاملات و همکاریها تأکید نموده و فعلیت یافتن ظرفیتهای بالقوه سازمانهای غیردولتی در عرصه های بین المللی را خواستار شدند.