شروع ساخت 20 خانه برای 20 خانواده

در سیل فروردین ماه 99 در منطقه زهکلوت تنها خانه های خشتی-گلی فروریختند.

سرپناه کسانی که به خاطر محرومیت، توان بازسازی خانه هایشان با آجر و سیمان را پیش از سیل نداشتند.

زهکلوت واقع در جنوب استان کرمان، سوم فروردین 99 گرفتار سیل شد که در اثر آن خانه ها، زمین های کشاورزی و دامداران گرفتار خسارات فراوانی شدند.
متاسفانه در اثر کثرت اخبار مرتبط با بحران ویروس کرونا، صدای مردم این منطقه به خوبی شنیده نشد و هم چنان با معضلات سیل دست و پنجه نرم می کنند.

قرارگاه آموزشی اجتماعی آماج تحت مدیریت موسسه بین المللی دیدبان عدالت با راه اندازی پویش #زهکلوت_تنها_نیست در حال ساخت 20 خانه برای 20 خانواده سیل زده می باشد. شما عزیزان میتوانید با انتشار این پویش و شرکت در آن، از راه دور یاری رسان مردم شریف روستاهای زهکلوت باشید.

5029387010010491 / شماره کارت به نام موسه بین المللی دیدبان عدالت
 تاکنون مبلغ 97 میلیون و 600 هزار تومان برای این امر جمع آوری شده که کل مبلغ مورد نیاز 120 میلیون تومان می باشد.