تقدیر از معلمان شهر زهکلوت

موسسه بین المللی دیدبان عدالت به مناسبت روز معلم از معلمین عزیز 3 مدرسه زهکلوت که در طی سال جاری تحصیلی در آن فعالیت های روانشناسی و مشاوره، تحصیلی، و توانمندسازی داشت تقدیر به عمل آورد.

در متن این تقدیرنامه چنین آمده است:

معلم گرانقدر

عشق ورزیدن به خلق زیباترین توفیق الهی است که روزی معلمان شده است چرا که همه پیشرفت های مادی و معنوی بشر ریشه در تربیت افراد دارد که از منبع زلال ایمان، تعهد و ایثار معلم سیراب می شوند. از این منظر کشور وامدار همه استادانی است که به حق چراغ هدایت بشریت را به تأسی از پیامبر اعظم (ص) روشن نگه داشته اند.  موسسه بین المللی دیدبان عدالت با عرض تبریک به مناسبت هفته معلم و گرامیداشت سالروز شهادت استاد مطهری از حضرت علیم آرزو دارد همواره در کسوت شریف معلمی با عزمی راسخ و با تولید علم و دانش و پژوهش جهت آینده سازان این مرز و بوم با سرافرازی برای نیل به زندگی سعادتمندانه دنیوی و رستگاری اخروی کوشا و پویا باشید.