برگزاری کارگاه شناخت و پیشگیری از اعتیاد

کارگاه شناخت و پیشگیری از اعتیاد با حضور آقای علی دهقان زاده، روز شنبه 99/07/19 در مرکز موسسه بین المللی دیدبان عدالت برگزار شد. در این کارگاه که با حضور 10 نفر  و به مدت 8 ساعت به طول انجامید ، سرفصلهای زیر مورد بررسی قرار گرفت :

 • هیجان های اصلی
 • هیجانهای اولیه و ثانویه
 • نشانه های هیجان های دردسرساز
 • تمایز افکار ، احساس و رفتار
 • راهبردهای تنظیم هیجان
 • خطاهای شناختی
 • مراحل اعتیاد
 • انواع مواد مخدر
 • عوارض مصرف مواد مخدر
 • آثار مصرف مواد افیونی
 • اعتیاد به الکل
 • علائم ترک
 • راههای پیشگیری از اعتیاد در نوجوانان
 • تقویت رفتار جرات مند
 • توجه به هیجانات مثبت
 • علل اعتیاد
 • راههای جلوگیری از اعتیاد در بزرگسالان
 • بالا بردن کیفیت زندگی در خانواده هایی که سرپرست آن معتاد است.

در انتهای کارگاه پرسش و پاسخهای موردهای مرتبط با مطالب کارگاه در روستای قلعه نو پاکدشت ورامین توسط درمانگر و مدرس کارگاه برگزار شد.