بخشی از فعالیت های روانشناسی در مدرسه صبح رویش

آموزش شناخت و محافظت از بدن توسط روانشناسان موسسه بین المللی دیدبان عدالت به کودکان بازمانده از تحصیل در مدرسه صبح رویش داده شد.

در این سری برنامه ها انواع مختلف مهارت‌های روانشناسی به تدریج دانش آموزان را به یک درمان و نتیجه‌ی مشترک رسانده است.
موسسه بین المللی دیدبان عدالت,