تامین وسایل مورد نیاز به جهت فعالیت در مرکز سفیران مهر آسمان

برای انجام بهتر فعالیت های روانشناسی و مشاوره در مدرسه کودکان بازمانده از تحصیل «سفیران مهر آسمان» نیاز به وسایل زیر داریم:
1.عروسک انگشتی
2.بادکنک
3.کاغذ و مقوا رنگی
4.قیچی لبه پهن مناسب برای کودک
5.چسب کاغذی
6.توپ و سبد
7.شیطونک
8.فرفره
9.نخ کاموا
10.کارت حروف الفبا
11.کارت حیوانات و  میوه ها  و اشیا
12.کتاب مهارت های زندگی دبستان (پایه های چهارم،پنجم،ششم)انتشارات سرمشق.
13.ازمون وکسلر
در صورت تمایل به کمک و مشارکت با شماره تلفن 96015645-96015657-09369974926 تماس بگیرید.