image-392

هادیان زندگی |

بخشی از فعالیت های روانشناسی در مدرسه صبح رویش

آموزش شناخت و محافظت از بدن توسط روانشناسان موسسه بین المللی دیدبان عدالت به کودکان بازمانده از تحصیل در مدرسه صبح رویش داده شد.

در این سری برنامه ها...

image-390

هادیان زندگی |

تامین وسایل مورد نیاز به جهت فعالیت در مرکز سفیران مهر آسمان

برای انجام بهتر فعالیت های روانشناسی و مشاوره در مدرسه کودکان بازمانده از تحصیل «سفیران مهر آسمان» نیاز به وسایل زیر داریم:
1.عروسک انگشتی
2.بادکنک
...

image-114

هادیان زندگی اخبار روزانه |

گزارش جلسه آخر کارگاه روانشناسی روشنا (مقدماتی)

کارگاه روانشناسی روشنا با حضور دانشجویان روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و داوطلبان اردوهای جهادی در ۶ جلسه برگزار گردید که ۵شنبه ۲۴ابان ماه با حضور...

image-96

هادیان زندگی اخبار روزانه |

برگزاری پنجمین جلسه از کارگاه روشنا

این کارگاه با هدف بهبود توانایی های جوانان و نوجوانان ایرانی، با استفاده از دانش بدیعِ اساتید دانشگاه های تهران برگزار گردید، تمرکز اصلی کارگاه روشنا...

image-90

هادیان زندگی اخبار روزانه |

جلسه چهارم کارگاه روانشناسی روشنا برگزار شد.

در این جلسه، انواع هیجان (شادکامی)، تفاوت شادی در روانشناسی غربی و قرآن، تعریف شادکامی حقیقی و غیر حقیقی و شادکامی از نگاه قرآن، ۶سبک

شاد زیستن بر...

image-84

هادیان زندگی اخبار روزانه |

دومین جلسه روشنا برگزار شد

موسسه بین المللی دیدبان عدالت دومین جلسه از سلسله جلسات کارگاهی روانشناسی اسلامی روشنا را برگزار کرد.

image-77

هادیان زندگی سرفصل‌ها |

اولین جلسه از سلسله جلسات طرح روشنا

در این جلسه از کارگاه، روش خود مشاوره ای مطرح گردید تا اساس کار مشاوره و روانشناسی با قشر محروم در مناطق هدف گروه های جهادی باشد

اصول این روش به...

image-72

هادیان زندگی سرفصل‌ها |

کارگاه مقدماتی توانمندسازی روشنا

کارگاه ها دارای امتیاز بازآموزی و ارتقاء همچنین گواهینامه معتبر می باشند.

این دوره بدون پیش نیاز و دارای سرفصل های گوناگون می باشد.

 

image-432

هادیان زندگی |

همایش کودکان کار با همکاری موسسه  بین المللی دید بان عدالت، مدرسه صبح رویش و دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

پدیده آسیب های اجتماعی در کوتاه زمان شکل نگرفته و مدت زیادی طی شده تا آسیب ها به این سطح رسیده اند لذا برای درمان آن ها باید صبر و حوصله داشت و با یک...

image-451

علمی‌پژوهشی هادیان زندگی |

برگزاری کارگاه آشنایی با پیامدهای بروز آسیب های اجتماعی نو پدید

کارگاه آشنایی با پیامدهای بروز آسیب های اجتماعی نوپدید عصر روز سه شنبه مورخ 16 دیماه 93 توسط موسسه بین المللی دیدبان عدالت در سرای محله آهنگ شرقی با...