مورد 78-قربانی ماه جمادی الثانی

برای نشاندن لبخند بر لبان نیازمندان شما هم میتوانید سهم بزرگی با واریز اندکی مهربانی داشته باشید ...

برای نشاندن لبخند بر لبان نیازمندان شما هم میتوانید سهم بزرگی با واریز اندکی مهربانی داشته باشید ...
موسسه بین المللی دیدبان عدالت، در راستای احیای سنت قربانی، در ابتدای هر ماه اقدام به قربانی کردن چند راس گوسفند خواهد کرد. شما عزیزان نیز می توانید جهت مشارکت در این امر خداپسندانه مبالغ خود را به شماره کارت موسسه نزد بانک پاسارگاد واریز نمایید.
۵۰۲۲۲۹۷۰۰۰۱۲۳۷۳۲