مورد 74-قربانی ماه جمادی الاول انجام شد

قربانی ماه جمادی الاول با عنایت پروردگار در موسسه بین المللی دیبان عدالت انجام شد

در راستای احیای سنت حسنه قربانی ، در ابتدای هر ماه قمری طرح قربانی ماهانه ، پس از دریافت هدایا و نذورات خیرین ، در موسسه بین المللی دیدبان عدالت انجام میشود.

با عنایت پروردگار و کمکهای خیرین عزیز و همراهی همیشگی شما بزرگواران ، قربانی ماه جمادی الاول روز پنجشنبه  27 آبان 99 مصادف با اول ماه قمری با حضور جمعی از داوطلبان  در موسسه بین المللی دیدبان عدالت ،این امر خیرو خداپسندانه انجام شد.

در این ماه با جمع آوری مبلغ 4.600.000 تومان و خریداری تعداد 2 رأس گوسفند، تعداد 44 بسته گوشت آماده و بین 44 خانواده نیازمندِ تحت پوشش موسسه توزیع گردید.

با توجه به اینکه فعالیت ها در موسسه بین المللی دیدبان عدالت به صورت داوطلبانه انجام می گیرد ، علاقمندان به مشارکت در این برنامه می توانند ابتدای هر ماه قمری با حضور در دفتر موسسه در این اقدام انسان دوستانه مشارکت داشته باشند.

شما عزیزان میتوانید مبالغ مورد نظر خود را برای قربانی ماه آینده به شماره کارت موسسه واریز نمایید.

این شماره کارت مخصوص قربانی هر ماه است                7397-0001-2970-5022