قربانی ماه ربیع الاول انجام شد

قربانی ماه ربیع الاول انجام شد.

خوبی بی بهانه ؛ بهانه خوبی است برای شاد کردن دا خانواده هایی که چشم به راه دستان سخاوتمند شما خیرین میباشند.

در راستای احیای سنت حسنه قربانی ، در ابتدای هر ماه قمری طرح قربانی ماهانه ، پس از دریافت هدایا و نذورات خیرین ، در موسسه بین المللی دیدبان عدالت انجام میشود.

به همت و مشارکت خوب شما خیرین محترم در شروع ماه ربیع الول  ، با خرید 7 راس گوسفند به مبلغ جمع آوری شده 12 میلیون و 600 هزار تومان ، تعداد 131 بسته گوشت قربانی بین خانواده های نیازمند مناطق محروم تهران توزیع شد .

با توجه به اینکه فعالیت ها در موسسه بین المللی دیدبان عدالت به صورت داوطلبانه انجام می گیرد ، علاقمندان به مشارکت در این برنامه می توانند ابتدای هر ماه قمری با حضور در دفتر موسسه در این اقدام انسان دوستانه مشارکت داشته باشند .