قربانی ماه صفر انجام شد

در راستای احیای سنت حسنه قربانی، طرح قربانی به صورت ماهانه و پس از دریافت هدایا و نذورات خیرین در ابتدای هر ماه قمری در موسسه بین المللی دیدبان عدالت انجام می شود.

در روز شنبه 29 شهریور 1399 همزمان با آغاز ماه صفر ، تعداد سه رأس گوسفند با وزن 154 کیلوگرم به مبلغ 70 میلیون ریال به منظور قربانی اول ماه خریداری و ذبح شد.با مشارکت داوطلبان موسسه گوشت ها در 79 بسته آماده و بین خانواده های نیازمند توزیع شد.

همچنین قابل ذکر است که در طرح قربانی ماه محرم مبلغ 46.500.000 ریال جمع آوری و تعداد 2 راس گوسفند خریداری شد. با همکاری و مشارکت داوطلبان موسسه گوشت ها در 31 بسته آماده و بین خانواده های نیازمند توزیع شد.

همچنین قربانی ماه ذی الحجه با مبلغ 42.298.000 ریال جمع آوری شده و با تعداد 2 راس گوسفند قربانی خریداری شده ؛ تعداد 30 بسته گوشت بین خانواده های نیازمند توزیع شد.

با توجه به اینکه فعالیت ها در موسسه بین المللی دیدبان عدالت به صورت داوطلبانه انجام می گیرد، علاقه مندان به مشارکت در این برنامه می توانند ابتدای هر ماه قمری با حضور در دفتر موسسه در این اقدام انسان دوستانه شرکت کنند.