قربانی ماه شوال

در راستای احیای سنت حسنه قربانی،
در سومین ماه پس از شروع این طرح، به یاری خداوند اقدام به قربانی کردن چند راس گوسفند و توزیع گوشت آن در بین خانواده‌های نیازمند خواهیم کرد.
شما عزیزان می‌توانید مبالغ مورو نظر خود را به شماره کارت (مختص قربانی) موسسه واریز نمایید.
5022297000123732