مورد 59 - توزیع اقلام شب یلدا

به همت شما خیرین محترم اقلام شب یلدا به همراه بسته ارزاق ماهیانه در بین تعدادی از خانواده های در معرض آسیب اجتماعی که تحت پوشش موسسه هستند، توزیع شد.

جهت مشارکت در سایر طرح های خیریه میتوانید ما را در کانال تلگرامی موسسه دنبال کنید.