مورد 55 - تامین هزینه اجاره مسکن یک خانواده 4 نفره

خانواده ای ۴ نفره که پس از فوت پدر خانواده به دلیل عدم توانایی در پرداخت اجاره خانه پول پیش منزل را از دست داده اند، در حال حاضر چون خانه ندارند مادر و یک فرزند در یک مسافرخانه در میدان راه آهن و دو دختر دیگر در یک مدرسه ساکن هستند. 
با توجه به شرایط نامساعد این خانواده و عدم توانایی در پرداخت اجاره با یاری خداوند و همراهی شما خیرین محترم یک واحد آپارتمان درپاکدشت برای این خانواده محترم با مبلغ 20 میلیون تومان پول پیش به مدت یک سال اجاره شد.