تامین خانه و اساسیه برای خانمی سرطانی

خانواده ای متشکل از یک زن و یک پسر 18 ساله می باشد و پدر خانواده حدود 14 سال پیش فوت کرده است. مادر دارای سرطانخون می باشد و قادر به کار کردن نیست و به علت فقر درمان را هم پیگیری نمی کند و پسر در یک مرکز توزیع تراکت تبلیغاتی فعالیت می کند که ماهانه 600 هزار تومان درامد دارند. متاسفانه به این خانواده یارانه هم تعلق نگرفته است. در حال حاضر صاحب خانه اثاث این خانواده را بیرون ریخته که ناچارا توسط یکی از نمازگزاران مسجد در یک زیر زمین اسکان داده شده اند که این محل بسیار نامناسب و برای بیماری این زن بسیار خطرناک است. برای حل مشکل این خانواده به کمک سریع شما خیرین و همراهان خوب و همیشگی نیازمندیم.
مبلغ مورد نیاز: 15 میلیون تومان
همچنین این خانواده به یک سری وسایل مثل کمد دراور برای لباس، اجاق گاز، جاروبرقی، تلویزیون و ... نیازدارند. البته این وسایل بعد از اینکه منزل مناسب برای این خانواده تهیه شود نیاز است.