تامین تشک مواج برای بیمار زخم بستر

یک شخص قطع نخاع که حدود 6 سال هست که قطع نخاع می باشد و موسسه این خانواده را بطور کامل می شناسد به علت فرسودگی تشک مواج دچار زخم های متعدد بستر شده است و نیاز فوری به یک تشک مواج دارد که قیمت آن تقریبا 750 هزار تومان می باشد. 
لطفا پس از واریز وجه به آیدی تلگرام موسسه @jwa_ir  اطلاع دهید.
مبلغ مورد نیاز: 750 هزار تومان
شماره کارت موسسه:
5022297000004353