تامین کامپیوتر برای خانواده ای نیازمند

یکی از خانواده های نیازمند تحت پوشش موسسه که چند سالی است به علت فوت پدر تحت سرپرستی مادر هستند و شرایط سختی را تجربه می کنند برای ارتقاء وضعیت تحصیلی دختر خود که درحال ورود به دبیرستان هستند به یک کامپیوتر نیاز دارند. افرادی که تمایل دارند در تهیه لب تاپ یا کامپیوترPC (دست دوم یا نو) برای این خانواده محترم مشارکت کنند و یا اینکه قصد اهداء لب تاپ یا کامپیوترPC را دارند لطفا به آیدی تلگرام موسسه @jwa_ir اطلاع دهند.