مورد 73-گزارش نهایی تامین جهیزیه

“کرم کن چنان کت برآید ز دست جهانبان در خیر بر کس نبست"

“کرم کن چنان کت برآید ز دست        جهانبان در خیر بر کس نبست"

به یاری خدا و کمک شما خیرین عزیز و حامیان عزیز مبلغ مورد نظر تامین شد و جهیزیه ای با بیش از 20 قلم از وسایل اولیه زندگی خریداری و به دست این زوج جوان رسید.

افرادی که تمایل دارند در تهیه جهیزیه برای خانواده های نیازمند مشارکت کنند می توانند مبالغ خود را به شماره کارت
5022297000017397

موسسه بین المللی دیدبان عدالت  نزد بانک پاسارگاد واریز نمایند.