مورد71-تامین جهیزیه

یک زوج از خانواده محروم در جنوب کرمان که از تامین کمترین وسایل اولیه برای شروع زندگی بازمانده اند، دست یاری به سوی ما گشوده اند و رحمت خداوند را در دستان ما جستجو می کنند .در این راستا موسسه بین المللی دیدبان عدالت جهت تامین جهیزیه این عزیزان اقدام می نماید.

کمک های کوچک ما می تواند شادی بزرگی را برای این نوعروس و خانواده اش به ارمغان بیاورد.

مبلغ مورد نیاز: 12 میلیون تومان

مبلغ تامین شده: ۰

مبلغ باقی مانده: 12میلیون تومان

افرادی که تمایل دارند در تهیه جهیزیه برای خانواده نیازمند مشارکت کنند می توانند از طریق شماره کارت موسسه اقدام کنند.

شماره کارت موسسه بین المللی دیدبان عدالت  نزد بانک پاسارگاد

5022297000017397