image-408

سنت حسنه |

تامین جهیزیه برای خانواده ای نیازمند

به لطف خدا و یاری شما خیرین و همراهان خوب، موسسه بین المللی دیدبان عدالت برای یک خانواده محترم و نیازمند تحت پوشش موسسه که با مشکلات بسیاری از جمله...

image-407

سنت حسنه |

تامین جهیزیه برای خانواده‌ی نیازمند شمالی

به لطف خدا و یاری شما خیرین و همراهان خوب، موسسه بین المللی دیدبانعدالت برای یک خانواده محترم و نیازمند شمالی که چندین سال به علت فقر و عدم توانایی...

image-402

سنت حسنه |

تامین جهیزیه نوعروس قمی

با کمک شما خیرین محترم موسسه بین المللی دیدبان عدالت جهیزیه یک نو عروس در شهر قم تهیه و تحویل داده شد.
این جهیزیه کامل شامل فرش، یخچال، گاز، ماشین...

image-394

سنت حسنه |

اهداء جهیزیه به نوعروس

موسسه بین المللی دیدبان عدالت با کمک شما خیرین محترم ، یخچال، گاز، ماشین لباسشویی و یک تخته فرش 12متری برای جهیزیه عروس سادات تهیه و ارسال کردند.

image-295

سنت حسنه سرفصل‌ها |

تسهیل ازدواج زوج جوان با تهیه جهیزیه

به لطف خدا و یاری شما خیرین و همراهان خوب، موسسه بین المللی دیدبان عدالت برای یک خانواده محترم و نیازمند تحت پوشش موسسه که با مشکلات بسیاری از جمله...