گزارش اجمالی فعالیت های امدادرسانی در بهار و تابستان سال 1398

پس از سیل فروردین ماه 1398 در استان‌های گلستان، خوزستان و لرستان فعالیت‌های امداد رسانی موسسه بین المللی دیدبان عدالت، تحت عنوان پایگاه امدادرسانی آموزشی و اجتماعی آماج آغاز شد.

گزارش اجمالی از اقدامات پایگاه امداد رسانی آموزشی- اجتماعی آماج در قالب 3 فایل pdf قابل مشاهده و دانلود می‌باشد.