آغاز سال تحصیلی در مدرسه سلمان فارسی روستای چم گز

دانش آموزان روستای چم گز واقع در شهرستان پلدختر آغاز سال تحصیلی ۹۹-۹۸ را در مدرسه ای متفاوت تجربه کردند.
مدرسه سلمان فارسی روستا چم گز به همت داوطلبان موسسه بین المللی دیدبان عدالت در قالب فعالیت های آموزشی و اجتماعی قرارگاه آماج مورد ترمیم و زیباسازی قرار گرفت.

در تابستان گذشته زیباسازی، ترمیم و نقاشی دیوارها و نیمکت های مدرسه و همچنین کف سازی حیاط مدرسه توسط کارگروه زیباسازی و پشتیبانی قرارگاه آماج انجام شد.