دومین سفر داوطلبانه به روستای سیل زده چم مهر

موسسه بین المللی دیدبان عدالت در چهارمین سفر داوطلبانه خود به روستاهای سیل زده شهرستان پلدختر، برای دومین بار به روستای چم مهر سفر کرد.

در این سفر که مورخ 16مردادماه 1398 به مدت 5 روز در روستای سیل زده چم مهر آغاز شد، قرارگاه آماج به همراه جمعی از معلمان، روانشناسان، خبرنگاران، مستندسازان و ...به فعالیت در حوزه آموزش و آسیب های اجتماعی پرداخته است.