ابراز نگرانی سازمان ملل از کارنامه حقوق بشر انگلیس

حقوق بشر  > جهان  - سازمان ملل متحد در گزارش رسمی خود از نقض حقوق بشر انگلیس انتقاد کرد و خواهان تغییر عملکرد لندن در این زمینه شد.
به گزارش پرس تی وی، کمیته ضدشکنجه سازمان ملل متحد گزارش جدید خود را درباره وضع شکنجه در کشورهای مختلف جهان منتشر کرد. در این گزارش درباره کارنامه حقوق بشر انگلیس ابراز نگرانی شده است. این نهاد بین المللی تاکید کرده است میزان نقض حقوق بشر به دست نیروهای نظامی انگلیس در افغانستان و عراق افزایش یافته است. نکته دیگر تاکید شده در این گزارش آن است که نظامیان خاطی انگلیسی تحت پیگرد قضائی نگرفته اند. این گزارش روز گذشته منتشر شد. در گزارش مذکور درباره مسائل دیگری درباره عملکرد انگلیس در حوزه حقوق بشر نیز مطالبی مطرح شده است. استرداد اجباری متهمان به کشورهای مطرح توسط دولت انگلیس و استفاده گسترده از سلاح های بیهوش کننده به دست نیروهای پلیس انگلیس از دیگر موارد مطرح در این گزارش است. سازمان ملل متحد با انتشار این گزارش تاکید کرده است باید اقدامات فوری انجام شود تا اطمینان حاصل شود انگلیس به تعهدات خودش درقبال معاهده های بین المللی وفادار است. در این گزارش به صراحت گفته شده است دولت انگلیس اگر خواهان بهبود کارنامه حقوق بشری خود است باید چهل اقدام را انجام بدهد.