اسداللهی: حقوق بشر ابزاری سیاسی در دست مدعیان آن است

موضوع حقوق بشر ابزاری سیاسی در دست مدعیان حقوق بشر است.

به گزارش میزان، غلامرضا اسداللهی درباره نقض حقوق سیاهپوستان در آمریکا و در برابر اتهام نقض حقوق بشر به ایران از سوی کشورهای غربی اظهار کرد: حقوق بشر به ابزاری سیاسی در دست داعیان حقوق بشر برای تسویه حساب با کشورهای دیگر تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه متاسفانه مدعیان رعایت حقوق بشر نگاه خود را از جنایت‌ها و کشتار مردم بی‌دفاع توسط برخی کشورهای غربی و آمریکایی بسته‌اند، تصریح کرد: در آمریکا با ساهپوستان برخوردهای ضد انسانی می‌شود به طوری که تاکنون شاهد قتل چند نفر از سیاهپوستان توسط پلیس آمریکا در این کشور بودیم اما مجامع بین‌المللی در مقابل این عمل هیچ اعتراضی نکرده و سکوت را انتخاب کردند.

اسداللهی افزود: کشورهای مدعی بشر و در راس آنها آمریکا که فقط مدعی حقوق بشر هستند در مقابل کشتار سیاهپوستان هیچ اقدامی نکرده و عکس العملی نشان ندادند در حالیکه اکثر این جنایت‌ها و قتل‌ها در کشورهایی رخ می‌دهد که مدعی حقوق بشر هستند.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به نگاه دو گانه‌ای که غرب نسبت به حقوق بشر دارد متاسفانه جایگاه رفیع حقوق بشر که در اذهان نزد اندشمندان و همه افراد وجود داشت ماهیت حقیقی آن کمرنگ شده است.

 سخنگوی فراکسیون حقوق بشر اضافه کرد: بعد از جنگ جهانی دوم جنایاتی که کشورهای غربی  علیه خود انجام دادند، میثاق فرهنگی و اجتماعی، سازمان ملل متحد و منشور حقوق بشر به تصویب رسید.

وی ادامه داد: جایگاه حقوق بشر از دغدغه های مردم در سراسر جهان است اما کشورهای غربی که خود را سردمدار دفاع از حقوق بشر می دانند خود ضد حقوق بشر رفتار و عمل می کنند.

اسداللهی گفت: موضوع حقوق بشر ابزاری سیاسی در دست مدعیان حقوق بشر است که متاسفانه هیچ انگیزه‌ای برای رعایت حقوق دیگران ندارند و این نگاه دوگانه باعث شده که حقوق بشر جایگاه و ماهیت حقیقی و کارآمدی لازم را از دست بدهد.