فراخوان ثبت نام کارگاه آموزشی حقوق اقلیتها

ثبت نام کارگاه آموزشی حقوق اقلیتها توسط کمیسیون حقوق بشر اسلامی آغاز شد

ثبت نام کارگاه آموزشی حقوق اقلیتها توسط کمیسیون حقوق بشر اسلامی آغاز شد و علاقمندان با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد حقوق یا رشته های مرتبط یا دست اندرکاران امور اقلیتها در نهادهای رسمی می توانند تقاضای خود برای شرکت را مطرح کنند . بر اساس شرائط علمی متقاضیان، بین 35 تا 45 نفر پذیرش خواهند شد. این کارگاه 26 دیماه در دفتر مرکزی کمیسیون برگزار می شود.