ارزیابی نظام UPR در شورای حقوق بشر: بررسی فرصتها و چالش های فرارو

پس از آن که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 2006 جایگزین کمیسیون حقوق بشر شد، یکی از شاخص ترین و مهمترین تغییراتی که نهاد جدید نسبت به نهاد قدیمی از آن برخوردار بود، ساز و کاری بود با عنوان بررسی دوره ای همگانی یا یو پی آر.

سال نشر: 1390 

نویسنده: دکتر محمود رضا گلشن پژوه

تهیه شده در : معاونت پژوهشهای روابط بین‌الملل مرکز تحقیقات استراتژیک

 

پس از آن که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 2006 جایگزین کمیسیون حقوق بشر شد، یکی از شاخص ترین و مهمترین تغییراتی که نهاد جدید نسبت به نهاد قدیمی از آن برخوردار بود، ساز و کاری بود با عنوان بررسی دوره ای همگانی یا یو پی آر. این ساز و کار پس از بحث و گفتگو های بسیار زیاد میان دولت های عضو سازمان ملل متحد و به منظور رفع تمرکز جانبدارانه بر وضعیت حقوق بشر تعداد خاصی از دولت ها و نپرداختن به موضوع حقوق بشر به عنوان یک وظیفه جهانی و بین المللی طراحی شده بود. مقدمات راه اندازی این نظام نظارتی، به سرعت فراهم آمد و به زودی وضعیت حقوق بشر کشورها در گروه های 16 تایی در اجلاس های شورای حقوق بشر مورد بررسی ، ارزیابی و پیشنهاد دهی اعضا قرار گرفت. این فرآیند در سال های گذشته به شکلی منظم تداوم داشته و سال 2012 آخرین گروه های کشورها دور نخست این سازو کار نظارتی را از سر گذرانده و بلافاصله دوره چهار ساله دوم آغاز خواهد شد. اینکه این ساز و کار چیست؟ چگونه عمل می کند ؟ از چه اجزایی تشکیل شده؟ چه فرآیندی برای پاسخ گویی کشور هدف و همچنینن ارائه پیشنهادات و انتقادات کشورهای دیگر به کار گرفته می شود بدنه اصلی کتاب حاضر را تشکیل می‌دهد.