بیانیه موسسه بین المللی دیدبان عدالت به مناسبت وقایع اخیر مصر

یکی از اهداف اصلی برافروختن جنگ داخلی و فتنه انگیزی در صفوف مسلمین، غفلت امّت بزرگ اسلامی از دشمن اصلی و واقعی بشریت و جهان اسلام یعنی رژیم غاصب صهیونیستی است

مصر سرزمینی با قدمت تاریخی و تمدن دیرینه است که امروز به دلیل گرفتار آمدن در ورطه منازعات داخلی و مداخلات خارجی ایام نامبارکی را سپری می کند. در این ایام که هزاران برادر و خواهر مسلمان به جرم اینکه می خواهند بر سرنوشت خویش حاکم باشند، کشته و یا آماج شدیدترین صدمات و جراحات می شوند، می توان صدای قهقهه مستانه صهیونیست ها و حامیان سلطه جوی آنان را از پس این جنایات شنید.
"موسسه بین المللی دیدبان عدالت" ضمن تاکید بر لزوم التزام به رفتار عادلانه و پرهیز از هرگونه خشونت و کشتار مردم بی دفاع به تمامی گروهها و احزاب مصری اعلام می کند که یکی از اهداف اصلی برافروختن جنگ داخلی و فتنه انگیزی در صفوف مسلمین، غفلت امّت بزرگ اسلامی از دشمن اصلی و واقعی بشریت و جهان اسلام یعنی رژیم غاصب صهیونیستی و به فراموشی سپردن مسئله اشغال سرزمینهای اسلامی فلسطین است.
"موسسه بین المللی دیدبان عدالت" در پایان از آنانی که دولت را تصدّی میکنند و سرکوبگران اعتراضات مردمی مصر می خواهد که در زیر پرچم دفاع از حقوق بشر و برقراری امنیت، حقوق و امنیت مردم مظلوم مصر را زیر پا نگذاشته و نسبت به رعایت حقوق اولیه مردم مصر و التزام به آراء - آنان که در فرآیند یک انتخابات آزاد و مورد تأیید مجامع صلاحیت دار بین المللی، سازمانهای منطقه ای و همچنین افکار عمومی جامعه بین المللی  سرنوشت خود را تعیین می نمایند - متعهد و پایبند باشند. همچنین از اعضای جنبش اخوان المسلمین
می خواهد ضمن عبرت گرفتن از تاریخ و شناخت دقیق دوست و دشمن واقعی در شرایط سخت و بحرانی، از همراهی با جریانهای سلفی، افراطی و وهابی پرهیز نموده و در مسیر وحدت مسلمین - که وعده نصر و پیروزی خداوند بر آن است - گام بردارند.
29/05/1392
12 شوال 1434
20  آگوست  2013
تهران- موسسه بین المللی دیدبان عدالت