مورد 61 -ارزاق عیدانه

 

در تاریخ دوشنبه 26 اسفند 98 ؛ به همت خیرین و همراهان محترم مبلغ 8 میلیون و 393 هزار تومان جهت تهیه بسته ارزاق شب عید شامل 10 قلم مواد غذایی ، فراهم شد و در میان 40 خانواده نیازمند توزیع شد.