فراخوان سفر داوطلبانه به زهکلوت

موسسه بین المللی دیدبان عدالت در نظر دارد اردوی داوطلبانه آموزشی اجتماعی منطقه محروم زهکلوت کرمان را در 6 بهمن ماه سالجاری به مدت 5 روز برگزار نماید. 
 از تمامی داوطلبان توانمند در حوزه های 
مشاوره و روانشناسی، بهداشت و درمان، آموزش و مشاوره تحصیلی، هنر و رسانه، خلاقیت و مهارت افزایی، ورزش و سرگرمی و... دعوت میشود به لینک ذیل مراجعه و ثبت نام اولیه را انجام دهند:
fi9.ir/d7vwvz