اهداء ارزاق در شب یلدا

به مناسبت شب یلدا و لزوم گسترش شادی و نشاط در خانواده ها خاصتا خانواده های نیازمند، تعداد 40 سری مایحتاج زندگی فراهم  و به مردم تحویل داده شد.

این تعداد ارزاق، به خانواده های تحت پوشش موسسه و دیگر خانواده های نیازمند اهداء شد.

طرح ماعده و دیگر طرح هایی که موسسه بین المللی دیدبان عدالت از ابتدای تاسیس خود ایجاد کرده حرکتی است تا بنابر رسالت خود دردی از مردم بکاهد و باری از روی شانه آنها بردارد.

امیدوارم شما عزیزان نیز با کمک به این موسسه و همراهی در جهت زدودن مشکلات مردم به سعادت جامعه ایرانی جامه عمل پوشانید.