فراخوان جذب نیروی داوطلب

موسسه بین المللی دیدبان عدالت، جهت اجرای اردوهای یکروزه ویژه کودکان کار و دانش اموزان اتباع در روستاهای تهران، بصورت حضوری و مجازی نیروی جهادی و داوطلب جذب می نماید.

#کار_داوطلبانه

موسسه بین المللی دیدبان عدالت (j . W . A) دارای مقام مشورتی ECOSOC سازمان ملل متحد، جهت اجرای اردوی های یکروزه آموزشی اجتماعی ویژه کودکان کار و دانش آموزان اتباع در روستاهای تهران، بصورت حضوری و مجازی نیروی جهادی و داوطلب جذب می‌نماید.

١. معلمان، اساتید و دانشجویان افغانستانی و ایرانی 
٢. آموزش خلاقیت و امور هنری افغانستانی و ایرانی در امور کودکان و نوجوانان
٣. مربیان ورزش و تربیت بدنی افغانستانی و ایرانی
۴. آموزش بهداشت 
۵. روانشناس و مددکار افغانستانی و ایرانی
۶. نیروی اجرایی دانشجویان علاقمند افغانستانی
٧. نیروی فعال افغانستانی و ایرانی مشاغل خانگی (خیاطی، فعالیت های هنری و.. ) و یا امور فنی و حرفه ای
٨. عکاسان و اهالی رسانه 

اردوها بصورت کمپ آموزشی اجتماعی یکروزه، صبح تا عصر در تابستان ١۴٠٠ روزهای تعطیل رسمی، در روستاهای محدوده تهران انجام می‌ شود. به شرکت کنندگان موفق به کسب امتیازات ارزشیابی، گواهی حضور در کار داوطلبانه اعطا خواهد شد.

از نیروهای داوطلب متخصص #افغانستانی و #ایرانی علاقمند دعوت می‌شود اعلام آمادگی خود را در فرم زیر ارسال نمایند.

  https://formafzar.com/form/crh3u