طرح 14

طرح خیرین موسسه بین المللی دیدبان عدالت:

شما میتوانید با پرداخت ماهیانه حداقل 14000تومان عضو خیرین موسسه شوید. اول تا چهاردهم هر ماه زمان واریز محبت شما در حمایت از کودکان کار و نیازمندان می باشد.

لطفا پس از واریز پیامکی را به شماره 09369974926 مبنی بر واریز ماهیانه ارسال نمایید.

شماره کارت موسسه برای واریز محبت شما
5022297000004353
بانک پاسارگاد میباشد.
شبای موسسه بانک پاسارگاد
IR850570037411012151621001

با تشکر.موسسه بین المللی دیدبان عدالت