توضیحات مختصر

لطفا مبالغ دلخواه خود را از این طریق واریز فرمائید.
در کادر مقابل می‌توانید مبلغ دلخواه خود را برای کمک به نیازمندان وارد نموده و عملیات پرداخت را از طریق درگاه بانکی انجام دهید.

واریز مبالغ دلخواه

توسط دیدبان عدالت

  • ریال 0

    هدف نهائی
  • ریال 31,140,000

    جمع کمک‌ها
  • پویش بایان ندارد

    شرایط پایان یافتن پویش
درصد پیشرفت :
0%
مقدارحداقل:ریال مقدارحداکثر:ریال
ریال
, ایران

دیدبان عدالت

44 پویش | 0 پویش‌های محبوب

نمایش بیوگرافی کامل

ماجرای پویش

اینجا میتوانید هر مبلغی که خودتان مد نظر دارید را به صورت نقدی به موسسه بین المللی دیدبان عدالت کمک کنید تا صرف امور مختلف خیریه شود و گزارش آن نیز به صورت دقیق در اختیار شما قرار گیرد.

نام اعانه دادن تاریخ
ناشناس ریال 500,000 August 05, 2020
ناشناس ریال 100,000 July 17, 2020
ناشناس ریال 1,000,000 July 17, 2020
ناشناس ریال 1,000,000 July 17, 2020
ناشناس ریال 1,000,000 July 16, 2020
ناشناس ریال 500,000 July 16, 2020
ناشناس ریال 1,000,000 July 16, 2020
ناشناس ریال 1,000,000 July 16, 2020
ناشناس ریال 500,000 June 30, 2020
ناشناس ریال 600,000 May 25, 2020
ناشناس ریال 500,000 May 24, 2020
ناشناس ریال 3,000,000 May 23, 2020
ناشناس ریال 300,000 May 16, 2020
ناشناس ریال 20,000 May 09, 2020
ناشناس ریال 500,000 May 04, 2020
ناشناس ریال 500,000 April 22, 2020
ناشناس ریال 180,000 April 22, 2020
ناشناس ریال 20,000 April 22, 2020
ناشناس ریال 1,000,000 April 21, 2020
ناشناس ریال 500,000 April 21, 2020
ناشناس ریال 500,000 April 20, 2020
ناشناس ریال 20,000 April 18, 2020
ناشناس ریال 500,000 April 17, 2020
ناشناس ریال 500,000 April 16, 2020
ناشناس ریال 100,000 April 16, 2020
ناشناس ریال 500,000 April 16, 2020
ناشناس ریال 3,000,000 April 16, 2020
ناشناس ریال 3,000,000 April 16, 2020
ناشناس ریال 100,000 April 15, 2020
ناشناس ریال 100,000 April 15, 2020
ناشناس ریال 50,000 April 14, 2020
ناشناس ریال 500,000 April 14, 2020
ناشناس ریال 100,000 April 14, 2020
ناشناس ریال 100,000 April 14, 2020
ناشناس ریال 1,000,000 April 13, 2020
ناشناس ریال 500,000 April 13, 2020
ناشناس ریال 200,000 April 12, 2020
ناشناس ریال 5,000,000 April 12, 2020
ناشناس ریال 200,000 April 12, 2020
ناشناس ریال 100,000 April 11, 2020
ناشناس ریال 20,000 April 10, 2020
ناشناس ریال 300,000 April 10, 2020
ناشناس ریال 500,000 April 10, 2020
ناشناس ریال 500,000 April 06, 2020
ناشناس ریال 20,000 April 01, 2020
ناشناس ریال 10,000 January 07, 2019