دربارۀما

بی عدالتی یکی از مهم ترین شاخصه های جهان امروز است که به خصوص بعد از تشکیل نظام دولت – ملت ها نهادینه شده و انسان ها را در سراسر زمین در برگرفته و با تشکیل جوامع مبتنی بر نابرابری و قطبی شده، تبعیض و ظلم سیستماتیک را به وجود آورده است. از این رو فعالیت در حوزه رفع تبعیض و هدایت جهان به سوی عدالت، جهان عاری از ظلم و پیگیری عدالت برای همه، تعهدی اخلاقی و انسانی است.
انجمن بین المللی دیدبان عدالت یک نهاد غیردولتی و مستقل است که توسط جمعی از دانشگاهیان، فعالان اجتماعی، حقوقدانان و حامیان برقراری عدالت، با هدف مبارزه با هرگونه مظاهر و مصادیق ظلم، تبعیض و بی عدالتی و اصلاح آن از طریق حمایت، هدایت و انسجام بخشی به فعالیت های داوطلبانه و عدالت خواهانه آحاد و تشکل های مردمی و غیردولتی، در دی ماه سال ۱۳۹۱ هجری شمسی تشکیل شده است.
چشم انداز عدالت:
عدالت بایستی به گفتمان زنده و فراگیر برای تحقق زندگی سعادتمند، و ارتقای شاخصه های کرامت انسانی تبدیل شود.
چشم انداز انجمن:
عدالت بایستی به گفتمان زنده و فراگیر برای تحقق زندگی سعادتمند، و ارتقای شاخصه های کرامت انسانی تبدیل شود.
شعار انجمن:
عدالت برای همه، شعار محوری انجمن است که خط مشی انجمن را مشخص می کند و در راس برنامه های انجمن قرار دارد.

ماموریت انجمن:
تلاش در جهت زنده نگاه داشتن گفتمان عدالت در جامعه و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی و جریانی اصیل و فراگیر در میان نخبگان، جوانان و اقشار تاثیرگذار.

اهداف انجمن:
۱٫ پایش مرزهای عدالت در پرتو شاخص های ملی و بین المللی. ۲٫ توانمند سازی مردم، گروههای مرجع اجتماعی و سازمانهای غیر دولتی داخلی و خارجی.
۳٫ انسجام بخشی به فعالیتهای داوطلبانه و عدالت خواهانه تشکلهای مردمی و غیردولتی در جهت مبارزه با ظلم، تبعیض و بی عدالتی.

فعالیت های انجمن:
۱٫ پایش، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به آحاد مردم و گروه های مرجع اجتماعی نسبت به مصادیق بی عدالتی و تبعیض در سراسر جهان و استمرار آن تا رفع ظلم و استقرار عدالت.
۲٫ آموزش، تربیت و سازماندهی گزارشگران و دیدبانان عدالت در سرتاسر جهان.
۳٫ مشارکت حقوقی و تامین وکیل رایگان برای دفاع از حقوق قربانیان ظلم، تبعیض، بی عدالتی و پشتیبانی حقوقی ازفعالان جبهه مقاومت و ظلم ستیزی در اقصی نقاط جهان. ۴٫ تبیین و اطلاع رسانی عمومی در سطح داخلی و خارجی نسبت به مصادیق بی عدالتی و تبعیض ناشی از نظام سلطه و استمرار آن تا رفع ظلم و استقرار عدالت. ۵٫ ارائه مشاوره به دستگاه های مسئول در حوزه های تقنینی، قضایی و اجرایی در راستای استیفای هرچه بیشتر حقوق مردم. ۶٫ برگزاری جلسات و کارگاههای آموزش حقوق مدنی، حقوق متهم و حقوق عمومی برای شهروندان ایرانی در مناطق مختلف کشور. ۷٫ راه اندازی کانونهای مردمی عدالتیاران در داخل و خارج از کشور جهت تقویت نظارت مدنی و غیردولتی بر تحقق عدالت. ۸٫ حضور در همایشها و گردهم آیی های اجتماعی در عرصه بین المللی و مشارکت درفعالیتهای داوطلبانه غیردولتی در حوزه مبارزه با اشغالگری، نقض حقوق اولیه انسانی، تبعیض و استقرار عدالت پایدار جهت شناسایی و تعامل با سازمان ها و نهادهای بین المللی.
۹٫ مشارکت و مساعدت به کاهش شکاف های ناشی از بی عدالتی در داخل و خارج از کشور.

منشور اخلاقی
مرام نامه انجمن:
۱٫ عدالت بدون معنویت قابل تشخیص و تطبیق نبوده ومعنویت بدون عدالت قابل گسترش نیست.
۲٫ تمسک به ادیان الهی تنها عقیده و برنامه اصیل برای تحقق عدالت است.
۳٫ مبارزه با ستم، تبعیض، بیداد و تلاش برای استقرار عدالت تکلیف الهی، انقلابی، و انسانی ماست.
۴٫ حاکمیت عدالت؛ اراده الهی، فطرت بشری و هدف آرمانی ماست و ما به تحقق آن یقین داریم.
۵٫ بزرگترین ستم بر بشریت، سلطه مکاتب مادی و تمامیت خواه بوده و مبارزه با آن، راس عدالت-خواهی است.
۶٫ عدالت خواهی و عدالت یاری؛ مرز جغرافیایی، نژادی و آئینی ندارد و همه انسانها در سپهر عدالت برابرند.
۷٫ اجرا و تحقق عدالت، یاران عادل می خواهد و احسان پیشگی برای عدالت یاران شرط ضروری است.

ساختار سازمانی انجمن
ساختار انجمن بین المللی دیدبان عدالت بصورت مجمع عمومی اعضا می باشد که از سه رکن مجمع عمومی،هیات مدیره و بازرس تشکیل می شود که هر دو سال یکبار از طریق انتخابات در مجمع عمومی،اعضای هیات مدیره و بازرسین انتخاب می شوند.

 

مجوز رسمی سازمان‌مردم‌نهاد موسسۀ بین‌المللی دیدبان عدالت