بیش از 300 دانش آموز پایه ششم در تاریخ 1403/03/16در جنوب کرمان (شهرستان زهکلوت و شهرستان رودبار) برای ورود به «مدرسه ما» رقابت کردند. سوالات این آزمون از دروس ریاضی، فارسی و علوم طرح شد و آزمون عملی که شامل مباحث روانشناختی و بازیهای ساختارمند (جهت شناسایی استعداد و توانایی ها است) شهریور ماه برگزار خواهد شد.