نشست علمی « بررسی ابعاد تحولات جدید مربوط به سوریه از منظر حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه»

این نشست که در تاریخ 26 شهریور سال 92و با حضور نمایندگان موسسه بین المللی دیدبان عدالت، سازمانهای غیردولتی و فعالان اجتماعی در سالن اجتماعات کیسیون حقوق بشر اسلامی برگزار گردید .

در این نشست که در تاریخ 26 شهریور سال 92و با حضور نمایندگان موسسه بین المللی دیدبان عدالت، سازمانهای غیردولتی و فعالان اجتماعی در سالن اجتماعات کیسیون حقوق بشر اسلامی برگزار گردید 

دکتر میرعباسی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، دکتر بهرام مستقیمی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، دکتر اسعد اردلان رئیس سابق مرکز مطالعات حقوقی و بین المللی وزارت 

امور خارجه، دکتر جاوید نیاورانی استاد حقوق بین الملل و دکتر پوریا عسگری مشاور حقوق دفتر صلیب سرخ در تهران به ایراد سخنرانی پرداختند. 

اساتید حاضر در این نشست مباحثی را حول محورهایی چون عدم رعایت قوانین محدودیت کاربرد سلاح و روش مخاصمه از منظر موازین بین المللی در سوریه ، نهاد مسئول در برابر عوامل ارتکاب به رفتارهای غیرانسانی در سوریه و دلیل عدم رسیدگی لازم، تعهدات حقوقی و بین المللی دولتها و نهادهای بین المللی در رابطه با امدادرسانی به پناهجویان و قربانیان مخاصمات مسلحانه در سوریه، راهکارهای برون رفت از شرایط موجود در این کشور از منظر حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه و در آخر توصیه هایی برای فعالان حقوق مدنی درقبال تحولات سوریه برای دفاع از حقوق انسانها مطرح نمودند.

دکتر محدباقر میرعباسی ضمن تأکید بر ممنوعیت بکارگیری سلاح های شیمیایی دلایل وضعیت کنونی سوریه را عدم تعامل درست بین جریان حاکمیت با گروهها و اقلیت ها از زمان پدر بشار اسد در سوریه و همچنین حضور این کشور بعنوان جبهه همیشه مخالف علیه اسرائیل دانست. وی در ادامه به مسئولیت مهم دولت سوریه به دلیل کوتاهی یا اقدامات اشتباه و شورای امنیت بعنوان مرجع مسئول پیگیری، همچنین لزوم کمک رسانی به مردم نیازمند این کشور اشاره نمود. 

دکتر بهرام مستقیمی نیز با اشاره به گزارش منتشر شده از طرف سازمان ملل، بررسی ها و اعلام نتایج شورای امنیت را بر اساس سیاسی کاری و منفعت طلبی دانست و شرط تحقق عدم استفاده از سلاحهای شیمیایی را مسئولیت پذیری تمام جامعه بین المللی برشمرد. وی در بحث امدادرسانی بر عدم انتقال سلاح و همچنین عدم سوء استفاده طرفین تاکید نمود.

در ادامه دکتر اسعد اردلان به مسئولیتی که استفاده از سلاحهای شیمیایی برای دولت دارد، چه استفاده کننده، دولتی باشد چه غیردولتی اشاره نمود. 

دکتر صابر نیاورانی نیز ضمن تاکید بر اهمیت و لزوم آموزش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به تمام اقشار مردم و آزادی اطلاعات و خبررسانی مخصوصا در کشورهای جهان سوم، به تشریح مسئولیت دولت در قبال استفاده از سلاح شیمیایی در کشورش و همچنین لزوم مداخله کشورهای دیگر در این موارد پرداخت. دکتر نیاورانی در بحث کمک رسانی نیز بر اصل آزادی پذیرش یا عدم پذیرش اشاره نموده و بهترین کمک ایران به سوریه را ترغیب به خاتمه دادن روشهای خشونت آمیز و تدبیر فرآیندی دموکراتیک دانست .

در آخر دکتر پوریا عسگری نیز با تبیین شرایط و دلایل وضعیت کنونی سوریه چاره کار را احترام به کرامت انسانی و حقوق بشر ارزیابی نموده و لازمه امدادرسانی را دستیابی به قربانیان دانست.

در این نشست ضمن تبیین شرایط موجود منطقه خاورمیانه و ارزیابی آن از منظر حقوق بین الملل و حقوق بشردوستانه بین المللی بر ضرورت نفی جنگ در پیگیری اهداف سیاسی و لزوم پایبندی به اصول بنیادین حقوق بشر در مواجهه با مسائل و تحولات جهانی تاکید گردید.