"نشست علمی-تخصصی "اقتصاد کار خیر و اهمیت خیریه ها در جامعه مدنی

این نشست با معرفی کوتاهی از نقش سازمان های مردم نهاد در فعالیت های اجتماعی و همچنین فعالیت های موسسه دیده بان عدالت آغاز شد، در ادامه نیز یکی از اعضای هیئت مدیره موسسه توسعه امید و عدالت به معرفی اهداف و فعالیت های موسسه پرداخت که گزیده ای از این بخش در ادامه می آید.

در این نشست که توسط موسسه توسعه امید و عدالت و موسسه بین المللی دیدبان عدالت برگزار شد ابتدا آقای دکتر مرادی، مشاور علمی موسسه بین المللی دیدبان عدالت، ضمن معرفی موسسه و فعالیت های آن برای حاضرین در جلسه، به تبیین نقش سازمان های مردم نهاد در فعالیت های اجتماعی و ضرورت حضور قوی تر آنها در عرصه اجتماع پرداخت.

دکتر مرادی بیان کردند که سازمان های مردم نهاد نقش مهمی در حیات جوامع ایفا می کنند زیرا به دلیل دور بودن از سیستم بروکراسی بخش دولتی و منفعت طلبی بخش خصوصی، با تأثیرگذاری در وضع و اجرای سیاست های اجتماعی، بازوی قدرتمندی برای دولت ها محسوب می شوند.

ایشان با اشاره به تفاوت این سازمان ها با سازمان های دولتی گفت: تفاوت این دو نهاد در این است که علاوه بر اینکه اعضای سمن ها، داوطلب و متعهد هستند با تسلط به مباحث علمی و کارشناسی، امور مربوطه را با کیفیت بالا و هزینه های پایین انجام می دهند. وی سمن ها را حد واسط بین دولت ها و جوامع دانست و افزود سمن ها با مشارکت طلبی از جامعه هدف، باعث افزایش تعلق خاطر مردم نسبت به مسایل خود می شوند.

در ادامه  نیز یکی از اعضای هیئت مدیره موسسه توسعه امید و عدالت به معرفی اهداف و فعالیت های موسسه پرداخت.