اولین جلسه از سلسله جلسات طرح روشنا

در این جلسه از کارگاه، روش خود مشاوره ای مطرح گردید تا اساس کار مشاوره و روانشناسی با قشر محروم در مناطق هدف گروه های جهادی باشد

اصول این روش به ترتیب بیان گردید

گزارش جلسه اول کارگاه روانشناسی اسلامی مقدماتی:

استاد محترم: سرکار خانم حاتمی اصل
زمان: دوشنبه ۲۳ مهر ماه ساعت ۱۴_۱۷
تعداد شرکت کنندگان: ۱۹ نفر
در این جلسه از کارگاه، روش خود مشاوره ای مطرح گردید تا اساس کار مشاوره و روانشناسی با قشر محروم در مناطق هدف گروه های جهادی باشد
اصول این روش به ترتیب بیان گردید
۱.اصول تفکر و تعقل، (هدف، هیجان، عقل، تفکر و وظیفه شناسی)
۲.مهارت های ارتباط موثر، (تفکر مراقبتی، تفکر انتقادی، خوب حرف زدن، خوب گوش دادن، کنار گذاشتن پیش فرض ها)
۳.مهارت های برخورد با مشکلات ( تبدیل ضعفها به فرصتها)
۴.مهارتهای فکری پایه
۵.فکرهای خوب، ارتباط با خدا

محتوای ارائه شده در این جلسه به صورت پاورپوینت، صوت و کلیپ در اختیار حضار قرار گرفت.