کارگاه مقدماتی توانمندسازی روشنا

کارگاه ها دارای امتیاز بازآموزی و ارتقاء همچنین گواهینامه معتبر می باشند.

این دوره بدون پیش نیاز و دارای سرفصل های گوناگون می باشد.

سرفصل های دوره عبارتند از:

"رشد روان کودک-نوجوان-بزرگسال"، زبان عشق، گل پروری، لحظه ای درنگ و رازهای شادکامی.

منابع آموزشی شامل:

روانشناسی اسلامی، کتب و جزوات ارائه شده اساتید.

مدت دوره 18 ساعت می باشد.

مکان دوره:

خیابان بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه چهارم، پلاک 13، طبقه 4، واحد 8

ساعت تشکیل کارگاه 14 تا 17

شماره تماس: 09369974926