قربانی ماه مبارک رمضان انجام شد.

مورد 86 - گزارش نهایی قربانی رمضان

 

قربانی ماه مبارک رمضان انجام شد.
با یاری و کمک شما همراهان خوب موسسه بین المللی دیدبان عدالت و در راستای تحقق شعار عدالت برای همه، مبلغ ۳۱ میلیون ۳۰۰هزار تومان جمع شد که با این مبلغ ۱۰ راس گوسفند به وزن ۵۰۵ کیلوگرم خریداری و قربانی شد. گوشت ها پس از بسته بندی توسط داوطلبان موسسه، بین ۱۹۵ خانواده هدف گذاری شده توزیع گردید.

جهت مشارکت در طرح قربانی میتوانید به شماره حساب مختص قربانی موسسه نزد بانک پاسارگاد مبالغ خود را واریز نمایید:
۵۰۲۲۲۹۷۰۰۰۱۲۳۷۳۲