صدا،دوربین،مکث

نقد و برسی اثر تولیدات رسانه ای بر موضوع کودکان کار و آسیب های آن

با حضور : 
دکتر فاطمه قاسم پور رئیس کمیته آسیب های اجتماعی مجلس
سرهنگ زینب یوسفی مسئول امور بانوان پلیس پیشگیری تهران بزرگ
قاسم حسنی مدیر عامل انجمن حمایت از کودکان کار
دکتر زهرا قیامی عضو هیئت مدیره مرکز روانشناسی هادیان زندگی 
محمد رضا اصلانی مستند ساز
سه شنبه 
۱/۲۴
ساعت ۱۶ تا ۱۸ 
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی سالن دکتر صفار زاده

☎️تلفن ثبت نام جهت شرکت در وبینار 
۰۹۳۰۴۹۴۰۷۷۶