مورد83- گزارش نهایی جهیزیه

به همت شما خیرین جهیزیه خریداری و ارسال گردید

مورد83
گزارش_نهایی_جهیزیه

به یاری خدا و همت شما خیرین عزیز جهت تامین جهیزیه زوج جوان روستای چم مهر استان لرستان مبلغ 2.679.000 تومان جمع آوری شد و مبلغ 15.605.000 تومان از موسسه بین المللی دیدبان عدالت تامین گردید. 
جهیزیه روز سه شنبه 26 اسفند ماه ساعت 4 صبح به دست این زوج جوان رسید و دعای خیر این عزیزان بدرقه راه زندگی شما خیرین گرامی خواهد بود. به امید خدا جشن عروسی این زوج 28 اسفند خواهد بود.           

channel: @IAJW1391
admin: @jwa_ir
website: www.jwa.ir
instagram.com/_u/justice_watch